Jeg arbejder med en tese om, at der findes årsager til de udfordringer, vi oplever

På den måde forsøger jeg i behandlingen at trevle op; det vil sige, at jeg arbejder mig tilbage i den årsagskæde, der ligger til grund for en given problematik.

Komplementære behandlingsformer

Jeg er uddannet Kranio-sakral terapeut ved Trine Rosenberg, og er i øjeblikket under uddannelse på 1. semester til Heilpraktiker på Heilpraktikerskolen ved Anna-Iben og Jesper Hollensberg. De to behandlingsformer komplementerer hinanden, ved at være dels et håndværk og dels have karakter af en guidende plantemedicinsk og homøopatisk funktion.

Kranio-Sakral terapi

Heilpraktik

Hvad kan du forvente af mine behandlinger?

Jeg tilbyder et trygt, tillidsvækkende og roligt miljø, og jeg er ydmyg overfor det ansvar, der ligger i at behandle andre. Din behandling vil afstemmes med dig, ud fra hvad du er tilpas med, og hvad dit overskud tillader.

Om effekten af behandlingen på en given problematik er vedvarende, er dog ofte afhængig af, om du selv har mulighed for og er indstillet på, at gøre noget selv.

Der kan være mange forskellige grunde til at søge behandling. Nogle nyder den fuldstændige afslapning og selvomsorg, der ligger i Kranio-Sakral terapien, mens andre har en diagnose eller følgesygdomme deraf, som de ønsker bedret.

Mange klienter er i medicinsk behandling i det etablerede system, og vil i løbet af et forløb opleve, at deres behov for medicinering ændrer sig. I disse tilfælde, vil det altid være lægen, der vurderer, om der skal ske tiltag i forhold til dette.

Heilpraktik
Heilpraktik

Min baggrund og erfaring

Med baggrund i den akademiske verden, har jeg gennem min uddannelse til Kranio-Sakral terapuet og det igangværende Heilpraktikerforløb en tilgang, der udspringer i det naturvidenskabelige.

Oprindeligt er jeg uddannet pædagog, og har arbejdet indenfor både normal- og specialområdet, de seneste år som pædagogisk leder. Derudover har jeg en kandidatgrad i pædagogisk filosofi. I løbet af de sidste år på arbejdsmarkedet, blev det dog stadig mere tydeligt for mig, at jeg ønsker et arbejdsliv, hvor jeg er drevet af det, jeg finder ro og inspiration i.

Jeg har indgående kendskab til og erfaring med stress-relaterede problematikker og eftervirkninger samt ADHD, ADD, autisme, angst, Tourettes syndrom og OCD, og har gode erfaringer med Kranio-Sakral terapi og de udfordringer, der kan være forbundet med disse diagnoser.

Det etablerede og det alternative

Mange mennesker indenfor behandlingssystemet – både det etablerede og alternative – har tendens til at dele disse op i to lejre; netop det etablerede og det alternative. Man kigger på den ”de andre”, og synes at det etablerede system symptombehandler og er alt for specialiserede, og dermed ikke ser på kroppens hele system, for at afdække den egentlige årsag til lidelsen.

Omvendt er det alternative udskældt for at være plattenslageri, og uden evidens for effekten. Det er ærgerligt – men argumenterne er også til dels rigtige.

Det etablerede system er ganske rigtigt ultra specialiseret, for ellers er der simpelthen ikke ekspertise og viden nok om enkeltdelene til at kunne behandle. Udfordringen ved dette er, at man jo ikke kan være ekspert på alle områder, og derfor med god grund ikke kan have viden om, hvor man skal kigge hen for at årsagsbehandle, hvorfor behandlingen ofte bliver en symptombehandling.

Omvendt kan den alternative verden have svært ved at blive taget seriøst, da titler ofte ikke er beskyttede, hvilket kan betyde at der ikke foreligger nogen reel uddannelse i det, man praktiserer.

Med hensyn til evidensbaseret forskning, har den behandlingsform jeg selv bruger også vanskelige kår. Fordi vi er forskellige mennesker med individuelle reaktioner helt ned på celleniveau, og der er så uendeligt mange faktorer, der spiller ind, vil en eventuel behandling også til hver en tid være individuel. Derfor kan det være svært at kategorisere behandlingen af specifikke sygdomme i forskningsøjemed, hvilket vanskeliggør evidens som vi kender det. Derfor afkræver dette felt en anden metode til at fastslå resultater og effekter af behandling.

Med Heilpraktik er målet at genskabe det optimale miljø for optagelse af proteiner, kulhydrater, fedt, vitaminer og mineraler i kroppen, så den har mulighed for at helbrede sig selv. Men det betyder ikke, at man skal forkaste andre muligheder.

Vi kan i mange tilfælde have brug for lægens viden, erfaring og ekspertise og den kemisk fremstillede medicin – enten som en nødvendighed eller som en hjælp til at kunne gå vejen. Også jeg symptombehandler sideløbende med det langsigtede. Både med Kranio-sakral terapi som en øjeblikkelig aflastning og bedring, men også med den homøopastiske medicin.

Der sker noget

Heldigvis sker der noget i disse år, hvor flere og flere får øjnene op for virkningen af de alternative behandlingsformer, og forhåbningen er et tættere samarbejde på tværs af områderne, hvor vi kan komplementere hinanden.

I disse år har flere forsikringsselskaber og sundhedsforsikringer åbnet op for, at Kranio-Sakral terapi kan anderkendes som behandling, og der arbejdes tillige på, at Sygesikring Danmark på sigt kan give tilskud. Kontakt eventuelt dit selskab, og hør om de giver hel eller delvis refusion.